19.11.2023

Zápis ze setkání 19. 11. 2023

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

P. František Kroczek OFM Cap., Jitka Hubáčková, Jana Horká, Dáša Šotová, Richterovi, Fidrmucovi, Petra Hapalová, Lucka Stehlíková, Bar. Slimaříková, Mirka Vomáčková, Marie Hýblová, Lubomír Borýsek

Omluveni: 

 Večeřovi, František Valů, Marcela Řezníčková, Elen Cásková, Jana Sládková, Hana Ševčíková, František Vomáčka

Časový průběh s poznámkami:

 1. Modlitba uprostřed dne v kostele
 2. Generální konstituce čl. 16  Jana Horká

Myšlenky:

 • Důvěra Panny Marie Bohu, o všem uvažovala ve svém srdci
 • Panna Maria vždy ukazovala na Ježíše, byla s Ním stále, vzor v naslouchání
 • Panna Maria je prostřednicí, láska plodí důvěru. V růženci je celý život Panny Marie a Pána Ježíše 
 • Sdílení bratří a sester
 • Organizační záležitosti, návrhy:
 • Březen 2024 – bratrská a pastorační vizitace
 • Květen 2024 – oblastní setkání
 • „Terciářské“ mše sv. po nedělním setkání se dle možností zúčastníme aktivně mše svaté v 17 hodin.

                          Od 8.12. 2023 do 2.2. 2024 je  možnost získat ve Františkánském kostele

                          plnomocné odpustky (u betléma)

Závěry, úkoly, oznámení:

 • Příští setkání 17.12. 2023 ve 14:30 bude opět zahájeno společnou modlitbou breviáře v kostele. Konstituce, čl. 17 si připraví Richterovi. Setkání ukončíme společnou účastí na mši sv. v 17 hodin. Pokud bude již i betlém, můžeme získat plnomocné odpustky (pan papež František tak povolil terciářům u příležitosti 800 let od jesliček v Greciu) Návrh, že pokud ještě nebude v kostele betlém , můžeme si vzít s sebou rozkládací betlém.

Zapsala:  Dáša Šotová