21.5.2023

Zápis ze setkání 21.5.2023

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc

Přítomni:

Jitka Hubáčková, Marcela Řezníčková, Jana Horká, Richterovi, Barunka Slimaříková, Jára Fidrmuc, Maruška Hýblová, Jana Sládková, Dáša Šotová , Večeřovi,

Omluveni: 

Lucka Stehlíková, Hanka Ševčíková, Petra Hapalová, Mirka Vomáčková, Elen Cásková, br František Kroczek

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v refektáři, bratři kapucíni byli nemocní a v zahradě se konalo setkání on-line účastníků akce Teologické fakulty.

.

  • Generální konstituce článek 13 ( Jan František Valů a Vláďa Večeřa, postupně se přidali ostatní), Konverze je neustálé obrácení, přijímání toho, co jsem pokazil (a), během celého dne chválit a děkovat. Svěřit každý den Pánu. Jsme kající řád. Jak vnímám, že patřím k církvi? Mohou se věci měnit? Třeba i mým přičiněním?

       3.   Sdílení

             Závěry, úkoly, oznámení:

Příští setkání bude oblastní setkání ve Šternberku 18.6.2023

Další setkání pak bude 17.9.2023, začneme opět dříve, již ve 14 hod v kostele modlitbou během dne. Z diskuze sice vyšlo, že to někteří z nás nestíhají, ale pokusíme se najít nějaký kompromis.

Generální Konstituce článek 14

Exercicie 17. – 20. 8. 2023, prozatím přihlášeno 19 účastníků, nebudeme tedy již dále pozvánky rozšiřovat, zbývají pouze 2 místa.

Návrhy:

             Celodenní setkání – termín zůstal otevřený, neboť říjnový termín se nehodí více lidem

Zapsala Dáša Šotová