20.3.2022

Zápis ze setkání 20. 03. 2022

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

P. František Kroczek OFM Cap., Jana Horká, Richterovi, Dáša Šotová, Marcela Řezníčková, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Večeřovi, Mirka Vomáčková, Petra Hapalová, Jaroslav Fidrmuc, Jan Vala, Marie Hýblová

Omluveni:  

             Hana Ševčíková, Naďa Fidrmucová, František Vomáčka

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  2. Sdílení
  • Organizační záležitosti:
  • Vybírají se členské příspěvky SFŘ – 250,- Kč na člena. Můžeme platit hotově pokladníkovi Alence Večeřové nebo na účet: 101837248/0300

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání se posouvá na 24. 04. 2022 ve 14:30 hod. a bude opět zahájeno společnou modlitbou breviáře v kostele.

Zapsala: Barbora Slimaříková