15.5.2022

Zápis ze setkání 15. 5. 2022.

 Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:  Richterovi,  Jitka Hubáčková, Vladimír Večeřa, Dáša Šotová, Lucie Stehlíková, Jan František Valů a jako host br. Max

Omluveni: Jana Horká, Hanka Ševčíková, Jana Sládková, Barunka Slimaříková, Vomáčkovi, Fidrmucovi, Alenka Večeřová, Marcela Řezníčková, Petra Hapalová,  P. František Kroczek OFMCap.

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  2. Sdílení přítomných bratří a sester – setkání vedl zástupce ministryně Vladimír Večeřa.  Nebylo nás mnoho, seděli jsme v zahradě a začali jsme opět sdílením. Laďa Večeřa sdílel své postřehy ze setkání pěstounských rodin – Modleme se za pěstounské rodiny a za rodiny jako takové. Jitka Hubáčková vyprávěla své zážitky z pouti do Lourd a František Jan Valů cestoval do Asissi, takže se také sdílel a vzpomněl i na nás malými milými dárečky. Milým zpestřením byl příchod br. Maxe, který nás občerstvil nejen přítomností, ale tradičně i hostýnskou vodou.

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 19. 6. 2022 b mělo být oblastní, zatím se přihlásili ze Šternberka, předběžně víme, ža si náš duchovní asistent připraví nějaké povídání, pak by bylo krátké představení zúčastněných MBS a potom táborák se sdílením, atd. Každý si přinese buřty pro sebe, příp. něco navíc. Buchty vítány.
  • Opět jsme zapomněli domluvit případný večerní breviář.
  • Je potřeba domluvit schůzku Rady, na podzim by naše MBS mělo mít volby.

Zapsala:   Jitka Hubáčková